Prijavnica

Prijavnica

Ime i Prezime    ________________________          
Kontakt telefon  ________________________          
E-mail                 ________________________          

 

Svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan sa prijavom u "Rekreativnu ligu" pod organizacijom Tenis kluba Međugorje. Prihvaćam pravila lige i propozicije za sudelovanje u ligi. U ligi sudjelujem na vlastitu odgovornost.                                                
 

         
Potpis sudionika  ________________                      U  Međugorju, dana _____________          

 

Kotizacija uplaćena        DA         NE                        Datum:                    _____________